Máy hiển thị sóng DPO5204B

Máy hiển thị sóng DPO5204B

Thông số kỹ thuật máy đo sóng Tektronix DPO5204B

Model Analog Bandwidth Sample Rate Record Length Analog Channels Digital Channels
Máy hiển thị sóng DPO5034B
350 MHz 5 GS/s 25M points - 125M points 4 -
Máy hiển thị sóng DPO5054B
500 MHz 5 GS/s 25M points - 125M points 4 -
Máy hiển thị sóng MSO5034B
350 MHz 5 GS/s 25M points - 125M points 4 16
Máy hiển thị sóng MSO5054B
500 MHz 5 GS/s 25M points - 125M points 4 16
Máy hiển thị sóng DPO5104B
1 GHz 5 GS/s - 10 GS/s 25M points - 125M points 4 -
Máy hiển thị sóng DPO5204B
2 GHz 5 GS/s - 10 GS/s 25M points - 125M points 4 -
Máy hiển thị sóng MSO5104B
1 GHz 5 GS/s - 10 GS/s 25M points - 125M points 4 16
Máy hiển thị sóng MSO5204B
2 GHz 5 GS/s - 10 GS/s 25M points - 125M points 4 16

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Like us on Facebook
Follow us on Twitter
Recommend us on Google Plus
Subscribe me on RSS